FANDOM


Els encarregats de valorar cada actuació i al final de cada gala nominar a tres cors, i posteriorment eliminar-ne un.

Primera EdicióEdit

Segona EdicióEdit

Tercera EdicióEdit

All items (9)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.