FANDOM


Michèle Alderete
3 Michèle Alderete
Informació General
Sexe: Dona
Residència: Barcelona
Ocupació: Directora de Ol'Green

Com diu la Michèle, finalista amb Ol'Green de la primera edició d'"OHD", una cançó ha de sonar des de la primera nota. I quan ella diu "sonar", vol dir donar-li al públic el que ha vingut a veure: un espectacle perfecte. Exigirà al màxim els cors que assessorarà, però farà sonar totes les notes a la perfecció?

VideosEdit

TV3 - Oh Happy Day - Michèle Alderete

TV3 - Oh Happy Day - Michèle Alderete

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.